titel02Regelgeving foto's op internet plaatsen

Als je een eigen website hebt met je vereniging, is de kans groot dat je daar ook foto's op gaat publiceren.

Nu is het zo dat daarover ook wetten en regels bestaan.

Dit staat te lezen op auteursrechten vereniging Sofam:

Zonder de toestemming van de afgebeelde persoon mag u geen foto, tekening, schilderij,... maken, reproduceren, publiceren, meedelen aan het publiek,...

Het recht op afbeelding is enkel van toepassing op personen, die ge´ndividualiseerd kunnen worden door bijvoorbeeld het gezicht en die herkend kunnen worden door anderen.

Het recht op afbeelding geldt tot twintig jaar na de dood van de afgebeelde persoon.

De toestemming kan zowel mondeling als schriftelijk gegeven worden. Een stilzwijgende toestemming kan volstaan indien uit de omstandigheden ondubbelzinnig kan worden afgeleid dat de afgebeelde persoon zijn toestemming heeft gegeven. Aangezien het recht op afbeelding restrictief wordt ge´nterpreteerd raden we u aan, om bewijsproblemen te vermijden, om met de afgebeelde persoon een schriftelijke overeenkomst te sluiten, waarin u duidelijk omschrijft voor welke doeleinden de afbeelding gebruikt kan worden. Sofam heeft daartoe een modelovereenkomst opgesteld die gratis ter beschikking gesteld wordt van haar leden.

Voor minderjarigen is de toestemming van ÚÚn van de ouders of voogd noodzakelijk. Bij overledenen wordt de toestemming door de erfgenamen gegeven.

Bij personen, die in de openbare belangstelling staan (de Eerste Minister, burgemeesters, zangers,ů) wordt de toestemming tot publicatie van hun afbeelding vermoed voor zover deze afbeeldingen werden genomen tijdens de uitoefening van hun openbare activiteit.

Als je bovenstaande tekst doorleest, dan kom je tot het besluit dat je toestemming vragen aan de mensen op de foto, voordat je die kan publiceren.
En indien het om minderjarigen gaat, dan moet die toestemming van de ouders komen.

Het is natuurlijk onbegonnen werk om voor iedere foto toestemming te gaan vragen aan de personen op de foto.

Als jeugdvereniging kun je dat oplossen door alle ouders bij inschrijving ook een document te laten ondertekenen waarbij ze toestemming geven om foto's die gemaakt zijn tijden jullie activiteiten, op internet te publiceren.
Het is belangrijk dat je vermeldt dat die foto's niet voor andere doeleinden zullen gebruikt worden dan jullie eigen website.

In de praktijk weten we dat weinig jeugdverenigingen rekening houden met de toestemming en toch foto's talrijk publiceren.
In het merendeel van de gevallen zal dit ook niet tot problemen leiden.
Je kunt dat dan een beetje interpreteren als de stilzwijgende toestemming waarvan sprake is in de tekst van Sofam.

Maar wat als ouders of deelnemers toch problemen maken van de gepubliceerde foto's?
Wel, dan komt een schriftelijke toestemming handig van pas.

Je kunt beter voorkomen dan genezen en jezelf en je vereniging indekken door een simpel documentje te laten ondertekenen waarbij toestemming wordt gegeven om de foto's op jullie website te publiceren.

Keer terug

 
© Jeugdwerker.be - Disclaimer

Jeugdwerker.be - Watering 1- 8020 Ruddervoorde -